+48 698 225 168 zapisy@natursport.pl

Szlaki kajakowe – Cieszynka

Rzeka Cieszynka to niewielki ciek wodny o długości szlaku kajakowego 22,5 km. Swój początek bierze w pobliżu wsi Mielęcin zbierając wodę z krystalicznie czystych zimnych źródeł. Odcinek źródłowy jest bardzo urokliwy, podziwiać można go ze skarpy nadrzecznej, nie nadaje się do spływów i jest ostoją niespotykanej roślinności i mnóstwa zwierzyny.

Mapa cieszynka - trasa spływu kajakowego

Niegdyś pływy rozpoczynać można było od szosy Mielęcin – Wołowe Lasy, lecz po stworzeniu rezerwatu Raczyk pływanie kajakiem jest nielegalne (opis pozostawiamy tylko z powodów informacyjnych- spływ Cieszynką rozpoczynamy od Człopy do Leśniczówki Jeleni Róg).

Spływ można obecnie rozpocząć na tej rzece od mostu drogowego przy szosie krajowej nr 22.

 

Poniżej broszura informacyjna „Szlak Poszukiwaczy Przygód” – rzeka Cieszynka.

 

 

 

 

Spływ kajakowy rzeką Cieszynka
Spływ kajakowy rzeką Cieszynka

Od tego miejsca rzeka płynie głównie przez torfowiska, bagna i jeziora. Poszerza się i jest bardzo spokojna i leniwa. Meandruje wśród lasów, od których zawsze oddzielona jest teraz torfowiskami.

Przed Jeziorem Kamień przez rzekę przechodzi drewniany mostek szlaku pieszo-rowerowego „Brzegiem Człopskich Jezior” (fot.27.). To tutaj miała miejsce pierwsza lokalizacja średniowiecznego grodu Człopy. Przy mostku po prawej stronie, znajduje się pozostałość fosy oraz usypany wał ziemny średniowiecznego grodziska.

Spływ kajakowy rzeką Cieszynka
Fot. 27. Mostek przy grodzisku.

Przy wpływie na Jezioro Kamień rzeka ma trzy koryta oraz wiele ślepych odnóg. Należy na tym odcinku wykazać się umiejętnością czytania wody i poruszać się w nurcie. Jezioro Kamień to ostoja ptaków. Jest płytkie i porośnięte.

Spływ kajakowy rzeką Cieszynka
Fot. 28. Jezioro Kamień.

Przesmyk rzeką z Jeziora Kamień do Jeziora Załom jest bardzo malowniczy. Cieszynka jest tutaj szeroka i dość głęboka. Na odcinku tym spotykamy wielu wędkarzy.

Fot. 29, 30, 31. Cieszynka pomiędzy jeziorami Kamień i Załom.

Spływ kajakowy rzeką Cieszynka
Spływ kajakowy rzeką Cieszynka
Spływ kajakowy rzeką Cieszynka

Do jeziora Załom wpływamy przez gęste sitowie. Przy wiatrach wiejących wzdłuż najdłuższej linii jeziora możemy napotkać nieprzyjemne szybkie i krótkie fale. Na jeziorze są dwie dość duże wyspy. Na pierwszej kolonia lęgowa kormoranów.

Fot. 32, 33, 34, 35, 36, 37. Szlak Cieszynki – J. Załom.

Spływ kajakowy rzeką Cieszynka
Spływ kajakowy rzeką Cieszynka
Spływ kajakowy rzeką Cieszynka
Spływ kajakowy rzeką Cieszynka
Spływ kajakowy rzeką Cieszynka
Spływ kajakowy rzeką Cieszynka
Koniec jeziora Załom i początek rzeki jest trudny do określenia. Stopniowo jezioro powoli się tu zwęża i przechodzi w rzekę.

Fot. 38. Koniec J. Załom – wypływ Cieszynki.

Spływ kajakowy rzeką Cieszynka

21,5 kilometr szlaku to leśniczówka Jeleni Róg i jedyny most by dojechać i odebrać kajaki. Tutaj kończymy przygodę z dziką i niezbadana rzeką Cieszynką.

Fot. 39. Koniec szlaku i miejsce odbioru kajaków.

Spływ kajakowy rzeką Cieszynka

Poniżej jeszcze jedno jezioro które można zwiedzić kajakiem i powrócić 100 metrów pod prąd do punktu odbioru kajaków. Na końcu jeziora Dubie przebiega granica Drawieńskiego Parku Narodowego. Cieszynka od wypływu z jeziora Dubie jest wyłączona z ruchu turystycznego. Po 3 km wpada do Płocicznej będąc jest największym dopływem.

Natursport

ul. Młyńska 9, 78-630 Człopa
zapisy@natursport.pl
tel. 608 085 039 (spływy)
oraz awaryjnie
tel. 698 225 168 (noclegi)
www.natursport.pl