+48 698 225 168 zapisy@natursport.pl

Szlaki kajakowe – Cieszynka

Rzeka Cieszynka to niewielki ciek wodny o długości szlaku kajakowego 22,5 km. Swój początek bierze w pobliżu wsi Mielęcin zbierając wodę z krystalicznie czystych zimnych źródeł. Odcinek źródłowy jest bardzo urokliwy, podziwiać można go ze skarpy nadrzecznej, nie nadaje się do spływów i jest ostoją niespotykanej roślinności i mnóstwa zwierzyny.

Mapa cieszynka - trasa spływu kajakowego

Spływy rozpoczynać można od szosy Mielęcin – Wołowe Lasy. To tutaj przy szosie Niemcy wybudowali pierwszy na rzece młyn wodny, których na 26 kilometrowej Cieszynce było aż cztery. Od tego miejsca rzeka jest jeszcze bardzo wąska i meandruje. Przy  długotrwałym braku opadów początkowy, kilometrowy odcinek jest bardzo męczący i płytki.

Spływ kajakowy rzeką Cieszynka

Fot. 1. Pierwszy kilometr szlaku zimową porą.

Do tego jej szerokość to tylko 2-3 metry. 
Po 1km szlaku, gdy Cieszynka przepływa przez torfowisko, zbierając liczne wysięki wód gruntowych ze skarpy doliny rzecznej, rozpoczyna się swobodny odcinek płynięcia bez problemów z ilością wody. Rzeka jest tu okresowo gęsto porośnięta tatarakiem i sitowiem.

Spływ kajakowy rzeką Cieszynka

Fot. 2. Cieszynka, 1,5 km odcinek szlaku zimową porą.

Dalej przepływając przez las, rzeka zmienia charakter. Z powodu znacznego zacienienia koryta przez korony drzew znika bujna roślinność wodna. W nurcie pojawiają się sporadycznie spróchniałe pnie powalonych drzew.

Spływ kajakowy rzeką Cieszynka

Fot. 3. Drugi kilometr szlaku Cieszynki zimą.

Taki charakter Cieszynka utrzymuje aż do najlepiej zachowanego młyna wodnego na wysokości wsi Bukowo. Tutaj konieczna przenoska. W wyniku gmatwaniny urzędniczej po wojnie, właściciel młyna dostał legalnie nie tylko teren przy rzece ale i 100 metrowy odcinek rzeki przed spiętrzeniem. Do momentu planowanego wykupu przez Państwo, takich błędnie oddanych terenów wód płynących, można liczyć się z niechęcią właściciela przy przenosce. Dotychczas właściciel pozwalał na wyjście na brzeg bez żadnych problemów, za to nie pozwalał na spływanie drewniana pochylnią na spiętrzeniu.

Spływ kajakowy rzeką Cieszynka

Fot. 4. Poniżej spiętrzenia na wysokości Wsi Bukowo.

Poniżej jazu rzeka ponownie zmienia charakter. Wpływa po chwili na urocze łąki, na dnie widać żwir rzeczny.

Powyższy odcinek rzeki jest spływany sporadycznie. Najczęściej kajakarze spływają odcinek od Wsi Bukowo. Tutaj rzeka zawsze ma wystarczającą ilość wody.

Spływ kajakowy rzeką Cieszynka

Fot. 5. Miejsce wodowania kajaków na wysokości Wsi Bukowo.

Spływ kajakowy rzeką Cieszynka

Fot. 6. Pierwsze 200 metrów Cieszynki poniżej mostu za Bukowem.

Spływ kajakowy rzeką Cieszynka

Fot. 7. Cieszynka na wysokości Bukowa.

Od 4 km szlaku Cieszynka ponownie wpływa w lasy i płynie tak aż do torfowisk przed jeziorem Młyński Staw (J. Młyńskie).

Fot. 8,9,10. Cieszynka na odcinku 4,5-7 kilometra szlaku.

Spływ kajakowy rzeką Cieszynka
Spływ kajakowy rzeką Cieszynka
Spływ kajakowy rzeką Cieszynka

Po drodze jednak czeka nas jeszcze jedna przenoska (7 km- potoczna nazwa Zalesie) na spiętrzeniu – pozostałości dawnego, kolejnego już młyna wodnego. Kajakami jednoosobowymi po uprzednim sprawdzeniu, czy nic nie zalega na dole jazu, można skoczyć (w nurcie wiele drewnianych pali pod powierzchnią wody- trzeba szybko boof’ować kajak).

Fot. 11, 12, 13. Przenoska na Zalesiu (7 km szlaku).

Spływ kajakowy rzeką Cieszynka
Spływ kajakowy rzeką Cieszynka
Spływ kajakowy rzeką Cieszynka
Spływ kajakowy rzeką Cieszynka

Fot. 14. Zalesie bez wysiadania z kajaka.

Fot. 15, 16, 17, 18. Widoki na odcinku Cieszynki od Zalesia (7 km) do Jeziora Młyńskiego (10,5 km).

Spływ kajakowy rzeką Cieszynka
Spływ kajakowy rzeką Cieszynka
Spływ kajakowy rzeką Cieszynka
Spływ kajakowy rzeką Cieszynka

Połowa szlaku to koniec jeziora Młyńskiego. Tutaj znajduje się nasz ośrodek wypoczynkowy. Centrum miasta jest wyłączone z płynięcia. Zaraz za jeziorem stawy hodowlane ryb i zakaz płynięcia i wchodzenia na ich teren. Przed stawami kolejny czwarty jaz piętrzący na ruinach kolejnego młyna.

Fot. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Akwen Jeziora Młyńskiego.

Spływ kajakowy rzeką Cieszynka
Spływ kajakowy rzeką Cieszynka
Spływ kajakowy rzeką Cieszynka
Spływ kajakowy rzeką Cieszynka
Spływ kajakowy rzeką Cieszynka
Spływ kajakowy rzeką Cieszynka

Dalszy spływ można kontynuować od mostu drogowego na Cieszynce (krajowa 22).

Fot. 25, 26. Cieszynka w Człopie poniżej mostu drogowego (krajowa 22.).

Spływ kajakowy rzeką Cieszynka
Spływ kajakowy rzeką Cieszynka

Od tego miejsca rzeka płynie głównie przez torfowiska, bagna i jeziora. Poszerza się i jest bardzo spokojna i leniwa. Meandruje wśród lasów, od których zawsze oddzielona jest teraz torfowiskami.

Przed Jeziorem Kamień przez rzekę przechodzi drewniany mostek szlaku pieszo-rowerowego „Brzegiem Człopskich Jezior” (fot.27.). To tutaj miała miejsce pierwsza lokalizacja średniowiecznego grodu Człopy. Przy mostku po prawej stronie, znajduje się pozostałość fosy oraz usypany wał ziemny średniowiecznego grodziska.

Spływ kajakowy rzeką Cieszynka

Fot. 27. Mostek przy grodzisku.

Przy wpływie na Jezioro Kamień rzeka ma trzy koryta oraz wiele ślepych odnóg. Należy na tym odcinku wykazać się umiejętnością czytania wody i poruszać się w nurcie. Jezioro Kamień to ostoja ptaków. Jest płytkie i porośnięte.

Spływ kajakowy rzeką Cieszynka

Fot. 28. Jezioro Kamień.

Przesmyk rzeką z Jeziora Kamień do Jeziora Załom jest bardzo malowniczy. Cieszynka jest tutaj szeroka i dość głęboka. Na odcinku tym spotykamy wielu wędkarzy.

Fot. 29, 30, 31. Cieszynka pomiędzy jeziorami Kamień i Załom.

Spływ kajakowy rzeką Cieszynka
Spływ kajakowy rzeką Cieszynka
Spływ kajakowy rzeką Cieszynka

Do jeziora Załom wpływamy przez gęste sitowie. Przy wiatrach wiejących wzdłuż najdłuższej linii jeziora możemy napotkać nieprzyjemne szybkie i krótkie fale. Na jeziorze są dwie dość duże wyspy. Na pierwszej kolonia lęgowa kormoranów.

Fot. 32, 33, 34, 35, 36, 37. Szlak Cieszynki – J. Załom.

Spływ kajakowy rzeką Cieszynka
Spływ kajakowy rzeką Cieszynka
Spływ kajakowy rzeką Cieszynka
Spływ kajakowy rzeką Cieszynka
Spływ kajakowy rzeką Cieszynka
Spływ kajakowy rzeką Cieszynka

Koniec jeziora Załom i początek rzeki jest trudny do określenia. Stopniowo jezioro powoli się tu zwęża i przechodzi w rzekę.

Fot. 38. Koniec J. Załom – wypływ Cieszynki.

Spływ kajakowy rzeką Cieszynka

21,5 kilometr szlaku to leśniczówka Jeleni Róg i jedyny most by dojechać i odebrać kajaki. Tutaj kończymy przygodę z dziką i niezbadana rzeką Cieszynką.

Fot. 39. Koniec szlaku i miejsce odbioru kajaków.

Spływ kajakowy rzeką Cieszynka

Poniżej jeszcze jedno jezioro które można zwiedzić kajakiem i powrócić 100 metrów pod prąd do punktu odbioru kajaków. Na końcu jeziora Dubie przebiega granica Drawieńskiego Parku Narodowego. Cieszynka od wypływu z jeziora Dubie jest wyłączona z ruchu turystycznego. Po 3 km wpada do Płocicznej będąc jest największym dopływem.

Natursport

ul. Młyńska 9, 78-630 Człopa
zapisy@natursport.pl
tel. 608 085 039 (spływy)
oraz awaryjnie
tel. 698 225 168 (noclegi)
www.natursport.pl