+48 698 225 168 zapisy@natursport.pl

Regulamin

Regulamin wynajmu sprzętu turystycznego (kajak, rower)
„Natur Sport”

 • Po opłaceniu należności za wynajem kajaka lub roweru turystycznego, turysta otrzymuje sprawny sprzęt gotowy do użytku. W przypadku roweru będzie to sprawny rower. Kajak 2 osobowy wydawany jest z dwoma wiosłami i dwoma kamizelkami asekuracyjnymi. Kajak 1 osobowy wynajmowany jest z wiosłem i kamizelką asekuracyjną (fartuch kajakowy dla chętnych).
 • Wypożyczony sprzęt turystyczny należy oddać wypożyczającemu kompletny, sprawny – nie uszkodzony, z kompletem wyposażenia.
 • Ceny za wynajem podane są na stronie www.natursport.pl w zakładce cennik.
 • Turysta odpowiada za wypożyczony sprzęt i ponosi za niego odpowiedzialność finansową, w razie uszkodzenia pokrywa koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu.

Regulamin spływu kajakowego „Natur Sport”

Natur Sport Magdalena Tymecka,
ul. Młyńska 9,
78-630 Człopa,
www.natursport.pl
NIP: 765-159-81-43

 • Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa spływu.
 • Spływ jest imprezą otwartą, mogą w nim uczestniczyć turyści indywidualni lub grupy, których liczebność powinna być uzgodniona z organizatorem.
 • Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie – bez względu na umiejętność pływania.
 • Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.
 • Spływ jest imprezą o małym stopniu trudności i uciążliwości co umożliwia udział osób z niewielkim doświadczeniem w turystyce kajakowej.
 • Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody oraz karty turysty.
 • Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce.
 • Organizator zapewnia odpowiedni sprzęt pływający oraz sprzęt ratunkowy ( kamizelki asekuracyjne)
 • Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości.
 • W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.
 • Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania
  za zamykającym spływ.
 • Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli w miejscach niedozwolonych.
 • Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe
  i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.
 • Uczestnik powinien stawić się w dniu rozpoczęcia spływu w wyznaczonym terminie i miejscu.
 • Nie zanieczyszczać trasy spływu i miejsc biwakowania.
 • W stosunku do uczestników innych spływów oraz ludności miejscowej uczestnik jest zobowiązany
  do kulturalnego i niekonfliktowego zachowania.
 • Uczestnik odpowiada za powierzony sprzęt i ponosi za niego odpowiedzialność finansową, w razie uszkodzenia pokrywa koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu.
 • Cele i zadania spływu:
  • popularyzacja kwalifikowanej turystyki wodnej
  • spotkanie wodniaków w celu wymiany doświadczeń
  • promocja szlaków wodnych w Polsce
  • propagowanie czynnego wypoczynku
 • Organizator ma prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych takich jak: (klęski żywiołowe, powodzie, działania wojenne, epidemie), decyzje władz państwowych i innych instytucji.W przypadku odwołania imprezy przez Organizatora kwota wpłacona zostanie zwrócona uczestnikom.
 • W obiektach noclegowych przestrzegać obowiązujących tam regulaminów
 • Przestrzegać w czasie spływu ustalonego wcześniej szyku jednostek pływających, a w szczególności bezpiecznej odległości między jednostkami.
 • Zabezpieczyć swoje dokumenty i sprzęt w wodoodpornych opakowaniach tak, aby nie zatonęły.
 • Posiadać niezbędne wyposażenie zabezpieczające przed słońcem oraz deszczem i chłodem. W jego skład wchodzą: okulary przeciwsłoneczne na sznurku, czapka z daszkiem, lekka koszula z długimi rękawami, stare spodnie z długimi nogawkami, kostium kąpielowy, lekkie buty na kajak, ubranie na zmianę, kurtka przeciwdeszczowa, sweter lub bluza i ewentualnie krem z filtrem UV oraz środek do odstraszania owadów.

KONTAKT

ul. Młyńska 9, 78-630 Człopa

zapisy@natursport.pl

10 + 2 =

Natursport

ul. Młyńska 9, 78-630 Człopa
zapisy@natursport.pl
tel. 608 085 039 (spływy)
oraz awaryjnie
tel. 698 225 168 (noclegi)
www.natursport.pl