+48 698 225 168 zapisy@natursport.pl

Rozbudowa

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020

Oś priorytetowa 1 „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie”

Działanie 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”

Nazwa projektu:

Wzrost konkurencyjności międzynarodowej Natur Sport poprzez inwestycję w sektorze turystyki aktywnej i wodnej”

Nr umowy o dofinansowanie:

RPZP.01.05.00-32-T048/19-00

Zapytanie ofertowe z dnia 01.02.2021r

Treść zapytania ofertowego można pobrać poniżej:

Zapytanie ofertowe Natur_Sport_01.02.2021r._format .doc

Zapytanie ofertowe Natur_Sport_01.02.2021r._format .pdf

Dokumenty budowlane można pobrać poniżej:

Doc_budowlane_Natur_Sport_01.02.2021r_folder