+48 698 225 168 zapisy@natursport.pl

SPŁYWY KAJAKOWE

Spływ kajakowy to znakomity sposób, aby aktywnie spędzić czas, przeżyć ciekawą przygodę i spędzić czas blisko natury ze znajomymi, drugą połówką lub rodziną.

Zajmujemy się wypożyczaniem sprzętu kajakowego, pełną organizacją szkoleń kajakowych, eventów szkoleniowych- kajakowych dla firm, szkół wraz z cateringiem. Zapewniamy transport, odpowiednio dobrany sprzęt a także pomożemy w znalezieniu noclegu.

 

SZLAKI KAJAKOWE

Regulamin wypożyczalni kajaków Natur Sport Magdalena Tymecka

Czaplice 13, 78-630 Człopa

1. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z obowiązującym cennikiem w godzinach 8:00-19:00.

2. Klientem wypożyczalni może być jedynie osoba pełnoletnia, za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).

3. W przypadku, gdy wypożyczający uzna Klienta za niewiarygodnego, wydający bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia.

4. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą obsługiwane.

5. Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez Klienta umowy najmu będącej zgodą na powzięcie pełnej odpowiedzialności materialnej za kajaki i ich wyposażenie; po potwierdzeniu znajomości niniejszego regulaminu; oraz wpłaceniu należności. Z momentem podpisania w/w umowy za wypożyczony sprzęt Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną.

6. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt przed podpisaniem umowy najmu. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne bądź ratunkowe oraz wiosła, których Klient musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

7. Zwracany sprzęt powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.

8. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez strony (Klienta i Wypożyczalni).

9. Rezerwacja kajaków odbywa się wg ustaleń rozmowy bezpośredniej, e-mail lub telefonicznej.

10. Za nie zwrócenie sprzętu w zadeklarowanym i opłaconym terminie użytkownik ponosi dodatkową opłatę
w wysokości 10 zł za każde rozpoczęte 60 min opóźnienia w stosunku do początkowego czasu wypożyczenia.

11. Osoby nieletnie mogą płynąć kajakiem tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą za nie pełną odpowiedzialność, oraz za ich zachowanie i ewentualne szkody.

12. Wypożyczalnia kajaków Natur Sport nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów kajakowych i nie jest organizatorem spływu kajakowego podczas wypożyczenia kajaków.

13. Wypożyczalnia kajaków Natur Sport nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia i dewastacje przez osoby trzecie, włączając w to szkody wywołane siłami natury.

14. Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez wypożyczalnie kajaków Natur Sport i mogą być zrealizowane wyłącznie na warunkach wypożyczalni.

15. Osoby naruszające regulamin wypożyczania kajaków Natur Sport Magdalena Tymecka będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu poniesionych kosztów.

16. Klient zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Wypożyczającego kajaki oraz służb do tego uprawnionych.

17. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za obowiązek płatności za wstęp na odpłatne szlaki wodne a w tym na teren rzeki Drawy w Drawieńskim Parku Narodowym.

18. Za zgubienie, kradzież oraz nieodwracalne zniszczenia sprzętu (kajaka, wiosła, kamizelki) Klient zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania. Klient odpowiada również za uszkodzenia sprzętu, skutkujące częściową utratą wartości sprzętu.

19. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca rejestracji Natur Sport Magdalena Tymecka.

 

Natursport

ul. Młyńska 9, 78-630 Człopa
zapisy@natursport.pl
tel. 608 085 039 (spływy)
oraz awaryjnie
tel. 698 225 168 (noclegi)
www.natursport.pl