+48 698 225 168 zapisy@natursport.pl

Plan ramowy szkolenia w Modułowym Systemie Szkolenia

Instruktorów Turystyki i Rekreacji Kajakowej

PSKK III + Podstawowy Moduł Przewodnicki + Podstawowy Moduł Ratowniczy

29.04.2022r. Piątek (Sebastian Tymecki)

16:00-19:00 przyjazdy uczestników na weryfikację PSKK.

19:00-21:00 omówienie i przypomnienie teorii PSKK3

30.04.2022r. Sobota (Sebastian Tymecki, asekuracja Mateusz Łaniewicz)

do 8:30 Zakwaterowanie pozostałych uczestników. Rozpoczęcie kursu (podpisanie regulaminów i listy ubezpieczenia NNW).

9:00 Dobranie brakującego sprzętu kajakowego.

9:30-15:00 Zajęcia na praktyczne PSKK3 na jeziorze oraz na rzece.

15:30 Obiad.

16:00-19:00 Weryfikacja PSKK3 część praktyczna (jezioro + rzeka).

19:30 Kolacja

20:00 – 21:30 Weryfikacja teoretycznej wiedzy PSKK3.

01.05.2022r. Niedziela (Sebastian Tymecki, asekuracja Mateusz Łaniewicz)

8:45 Śniadanie.

9:30 – 12:00 Zjawiska występujące na naturalnych akwenach wodnych i ich wpływ na bezpieczeństwo pływania (z użyciem modelu rzeki).

12:15 – 13:00 Zagospodarowanie Szlaku.

13:00 – 13:30 Obiad.

13:30 – 15:00 Sprzęt i wyposażenie. Część teoretyczna oraz niektóre aspekty praktyczne (omówienie na żywo sprzętu kajakowego, sposoby mocowania i przenoszenia, węzły itd).

15:30 – 18:30 Zajęcia na wodzie, rz. Cieszynka 4 km (w tym 1 km jeziora). Prowadzenie małej grupy spływowej.

19:00-19:30 Kolacja.

20:00-21:30 Prowadzenie dużych grup spływowych.

02.05.2022r. Poniedziałek (Sebastian Tymecki)

8:00 Śniadanie

8:30 – 9:30 Planowanie spływu odpowiednio do rodzaju grupy spływowej.

9:30 – 11:30 Sytuacje kryzysowe na spływie.

12:00 – 13:30 Społeczne aspekty kajakarstwa.

13:30 Obiad.

14:30 – 19:00 Samodzielne prowadzenie małej grupy spływowej. Każdy uczestnik: rozpoczyna, woduje grupę, prowadzi i kończy spływ. Utrwalenie wiedzy; odcinek 500m każdy.

03.05.2022r. Wtorek (Sebastian Tymecki, asekuracja Mateusz Łaniewicz)

8:30 Śniadanie.

9:00 – 11:30 Zasady oraz organizacja asekuracji i ratownictwa w kajakarstwie. Teoria ogólna, bezpieczeństwo, protokoły ratunkowe.

12:00 – 13:30 Sprzęt, wyposażenie instruktora i jego zastosowanie w ratownictwie kajakowym.
13:30 Obiad.

14:00 – 18:30 Wyjazd na rz. Korytnicę. Metody asekuracji w miejscach oraz sytuacjach stwarzających zagrożenia.

19:30 Kolacja

20:00 – 22:00 Ratownictwo po wywrotce. Autoratownictwo. Ratownictwo w odwoju za Sztucznym progiem. Teoria jako wstęp do zajęć praktycznych.

04.05.2022r. Środa (Sebastian Tymecki, asekuracja Mateusz Łaniewicz)

8:00 Śniadanie.

9:00 – 12:30 J. Trzebiń. Autoratownictwo. Ratownictwo po wywrotce. Elementy z ratownictwa za sztucznym progiem -symulacja.

12:30 Obiad.

13:30 – 16:30 Rzeka Drawa. Autoratownictwo. Ratownictwo po wywrotce. Elementy z ratownictwa za sztucznym progiem -symulacja.

17:00 Zakończenie szkolenia. Omówienie dalszych możliwości rozwoju kajakarza jako przewodnika i instruktora w SIMS.

Legenda:

29-30.04.2022r. – moduł techniczny PSKK3

(7godzin przygotowanie / 4,5godzin weryfikacja)

1-2.05.2022r. – Podstawowy Moduł Przewodnicki (minimalnie 16 godzin)

3-4.05.2022r. – Podstawowy Moduł Ratowniczy (minimalnie 15 godzin)

Koszt za całość szkolenia od soboty 30 kwietnia do wtorku 4 maja to 990 zł brutto.

Osoby chętne przyjechać w piątek na nocleg płacą + 40 zł.

W cenie szkolenia opieka instruktorska, dojazd na zajęcia, NNW, pełne wyżywienie, noclegi. Osoby bez własnego kajaka (kajak, fartuch, wiosło, kamizelka, kask) mogą go wypożyczyć na miejscu w cenie + 140 zł za cały kurs.

W sprawie drobnych braków w kajakowym „umundurowaniu” proszę o kontakt.

Osoby chętne w uczestnictwie w jednym z wybranych modułów zapraszam do kontaktu.

Przypominamy, że przed przystąpieniem do modułów, kandydat na Młodszego Przewodnika powinien mieć udokumentowane przepłynięcie 5 różnych szlaków kajakowych o minimalnej długości 50 km każdy. Odcinki przepłynięte nie mogą się powtarzać. Zaliczenie na podstawie portfolio.